asbest

Grijs, vezelachtig materiaal dat vroeger veel werd toegepast omdat het onbrandbaar was. Het is vanwege de kankerverwekkende eigenschappen inmiddels verboden als bouwmateriaal.