bidet

Laag wasbekken voor het wassen van het onderlijf.