circulatie grillen

Ovenfunctie waarbij zowel het grill-element als de ventilator wordt ingeschakeld.
Hierdoor circuleert de hete lucht optimaal waardoor grillen mogelijk is zonder een draaispit te gebruiken.