conserveren

Het beschermen van levensmiddelen tegen bederf d.m.v. drogen, roken, vriezen of steriliseren.