diffuus

Verspreid, verstrooid.
Bijvoorbeeld: diffuus licht is zacht, verstrooid licht.