duurzaamheid houtsoorten

De duurzaamheid van hout heeft geen betrekking op het al dan niet snel slijten, maar op de bestendigheid tegen schimmels.
De duurzaamheid wordt uitgedrukt in Romijnse cijfers waarbij I de hoogste duurzaamheid is en V de laagste.