ergonomie

Aanpassing aan zo gunstig mogelijke werkomstandigheden voor de mens.