geluidsdruk

Maat voor de op de meetplaats optredende geluidssterkte, uitgedrukt in dB (A).
Bedoeld voor het vergelijken van het geluid dat veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld dezelfde soort apparaten. Zie ook:*#geluidsniveau#*