overloop

Veiligheidsvoorziening bij ondermeer wastafels en badkuipen. Als het water boven de overloop komt, stroomt het via deze overloop in de afvoer.