stijl

Verticale regel van een raam- of deurkozijn.