stopsensor

Door het activeren van deze veiligheidsvoorziening worden alle actieve functies uitgeschakeld.
Als de stopsensor binnen een bepaalde tijd opnieuw wordt ingedrukt, schakelen de functies velal weer in op de eerder gekozen instellingen.