voedselrestvermaler

Apparaat dat voedselresten vermaalt en het overschot door de afvoer spoelt.