volkern

Een slechts 12 mm dik keukenwerkblad dat qua samenstelling en opbouw gelijk is aan *#HPL#*
Wordt vooral toegepast waar een dun blad gewenst is.