water saving system

Waterbesparend syteem bij spoelsystemen voor toiletten.