Aardgas, CO2-neutraal gas en groen gas

Koken op aardgasAardgas

Nederland heeft als klein landje een forse voorraad aardgas. Deze voorraad bevindt zich vooral in het noorden van het land, met als belangrijkste punt de gasbel bij Slochteren. Nederland is daarmee de op 8 na grootste aardgas producent van de wereld. Hoewel de meeste woningen in Nederland worden verwarmd met aardgas, wordt verreweg de meeste gas verstookt in energiecentrales. In deze centrales wordt de verbrandingswarmte gebruikt om stoom te verkrijgen, die langs een stoomturbine wordt geleid welke de energie omzet naar elektriciteit die wordt aangeboden aan het elektriciteitsnet. De op deze manier verkregen stroom noemen we ook wel grijze stroom. Hoewel de schattingen uiteenlopen, zal aardgas aan het einde van deze eeuw op raken.

CO2-neutraal gas

Klimaatneutraal of CO2-neutraal zijn termen die worden gebruikt om aan te duiden dat het gebruik niet bijdraagt aan klimaatverandering. Voor CO2-neutraal gas is dit niet helemaal juist. Hier geldt dat de verbranding van het aardgas gecompenseerd wordt met bijvoorbeeld het aanplanten van bomen. Doordat bomen CO2 opnemen wordt deze opname gebruikt ter compensatie van de CO2 uitstoot tijdens de verbranding. Hierdoor wordt de uitstoot alsnog tot 0 teruggebracht. CO2-neutraal kan gezien worden als duurzame energie, maar is minder duurzaam dan bijvoorbeeld zonne-energie of waterkracht, omdat bij de productie nog steeds aardgas wordt gebruikt. De naam CO2-gecompenseerd gas doet daarom meer recht aan de manier van energie opwekking.

Groen gas

Groen gas Paardenmest voor groen gasis hernieuwbaar, wordt schoon geproduceerd en kan voor exact dezelfde toepassingen worden gebruikt als aardgas. Dit gas kan dus onder andere worden gebruikt voor het kookfornuis en de verwarming van de woning. Het gas kan ingevoed worden op het normale gasnet en gebruikt worden door iedereen die een gasaansluiting heeft. Omdat groen gas dezelfde eigenschappen heeft als aardgas, hoeven apparaten niet aangepast te worden.

Groen Gas is opgewaardeerd biogas. Biogas wordt op dit moment vooral geproduceerd door vergisting van bijvoorbeeld resten van gewassen en vloeibare organische reststromen, in combinatie met dierlijke mest. Biogas bestaat voor 55 tot 65 procent uit methaan en voor 35 tot 45 procent uit CO2. Ter vergelijking: aardgas bestaat voor 70 tot 80% uit methaan. Voordat biogas geïnjecteerd kan worden in het aardgasnet, moet het op een dusdanige manier opgewaardeerd zijn dat het voor minimaal 88 procent uit methaan bestaat. Door opwaarderingstechnieken zoals absorptie, adsorptie en filtratie wordt CO2 uit biogas verwijderd, waardoor het methaangehalte in het gas toeneemt. Het heet dan geen biogas meer, maar groen gas.

Lees ook:

Meer informatie vindt u ook op onderstaande websites