Biomassa

Ruim de helft van alle duurzame energie in Nederland wordt van biomassa gemaakt. Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding, vergassing of vergisting van organische materialen, zoals hout, groente- en tuinafval, maar ook plantaardige olie en mest. Daarom is het ook zo goed om GFT-afval apart in te zamelen. Niet alleen afval wordt voor deze vorm van duurzame energie gebruikt. Op veel plaatsen verbouwen boeren koolzaad, palmen en suikerriet speciaal om er energie van te maken. Het probleem daarbij is dat er soms grote delen regenwoud worden gekapt om zulke plantages te maken.

Biomassa uit koolzaad    Mest biomassa

Biomassa is in tegenstelling tot aardgas en steenkool niet uitputtend. Om deze biologische producten goed te kunnen verbranden worden de planten geperst tot zogenaamde pallets. In deze vorm is biomassa beter te vervoeren omdat het minder ruimte inneemt. Ook brandt het beter omdat het meeste vocht uit het materiaal is geperst. Het product kan in kolencentrales worden verbrand, samen met het steenkool. Zo worden bestaande energiecentrales dus duurzamer. Na waterkracht is dit de goedkoopste vorm van duurzame energie.

Lees ook:

 

Meer informatie vindt u ook op onderstaande websites