Rookgasventilator voor optimale trek

Rooksignalen? Een rookgasventilator kan uitkomst bieden. Wanneer een rookkanaal de juiste diameter, lengte en uitmondingsgebied heeft, worden alle rookgassen netjes afgevoerd via het afvoerkanaal. Dan is een rookgasventilator niet nodig. Is er echter sprake van een situatie waarbij er aan één of meerdere van bovenstaande eisen niet voldaan is, dan kan er rookterugslag naar de opstelruimte optreden. Om dat te voorkomen is het noodzakelijk om een rookgasventilator toe te passen.

Rookgasventilator voor optimale trek schoorsteen

Wat zijn rookgasventilatoren?

Wanneer het schoorsteenkanaal onvoldoende trek heeft, kunnen roet, rook en koolmonoxide de woonkamer binnenkomen. Door een rookgasventilator op de schoorsteen te plaatsen, wordt de trek in het schoorsteenkanaal geoptimaliseerd. Een optimale trek garandeert een optimale verbranding. Met een rookgasventilator en het daarbij behorende beveiligingssysteem is je veiligheid gewaarborgd. Bovendien zal de open haard of kachel ook beter zijn werk kunnen doen.

Rookgasventilator voor de houthaard

Bij verbranding van hout in een houthaard of houtkachel kan de temperatuur flink oplopen. Rookkanalen, en dus ook ventilatoren voor houtstook, moeten duurzaam bestand zijn tegen temperaturen van 600 graden Celsius en kortstondig zelfs tegen 1.000 graden Celsius (NEN 6062). De beste ventilatoren zijn evenwel “slechts” bestand tegen rookgastemperaturen van maximaal 200 graden Celsius. Daardoor zijn ze dan ook alleen onder bepaalde condities toepasbaar. De capaciteit van een ventilator moet afgestemd zijn op de grootte van de open haard of de belasting van het toestel.

Rookgasventilatoren voor haardhout

Rookgasventilator voor gashaarden

Evenals bij houtgestookte haarden is de toepassing van een ventilator bij gasgestookte haarden noodzakelijk als er niet voldaan kan worden aan de eisen van kanaaldiameter, kanaallengte, uitmonding en haardopening. Maar er zijn bijkomende aspecten.

Onze Nederlandse bouwregelgeving (Bouwbesluit) stelt eisen aan toepassing van gashaarden in mechanisch geventileerde woningen. Het overgrote deel van de Nederlandse woningen is voorzien van mechanische ventilatie. Deze bestaat uit een centrale afzuig ventilator en diverse afzuigpunten in de woning zoals de badkamer en keuken. Via de ventilatieroosters wordt weer verse lucht toegevoerd.

In deze woningen heerst over het algemeen een onderdruk. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de ventilatieroosters onvoldoende groot (of afgesloten) zijn en de woningen goed geïsoleerd zijn. Deze onderdruk kan ook rookterugslag van de gasgestookte haard veroorzaken. Het afvoerkanaal gaat dan als toevoer werken.

Rookgasventilatoren voor optimale trek schoortseenDe rookgassen zijn onzichtbaar, vrijwel reukloos en bevatten koolmonoxide. Er kan dus gevaar voor mens en dier ontstaan. Om nu te voorkomen dat er terugstroming van de gevaarlijke rookgassen kan plaatsvinden, past men een rookgasventilator toe. Deze ventilatoren zijn bestand tegen de hoge rookgastemperaturen. En ze zijn voorzien van een beveiliging die het gasvuur afsluit zodra er sprake is van terugstroming van rookgassen de woonruimte in.

Bijkomend voordeel van toepassing van een rookgasventilator is dat men ook op de gevel van een woning of appartement kan uitmonden. Zelfs een verloop naar een volledig horizontaal kanaal is dan mogelijk. Dit geeft veel mogelijkheden en kan ook een oplossing bieden in situaties waar het niet mogelijk is om in het dakvlak uit te monden (bijv. appartementen, uitbouw, etc). Moderne ventilatorsystemen zijn volautomatisch en kunnen met de afstandsbediening van het gasvuur worden aangestuurd.

Meer informatie vindt u ook op onderstaande websites