Steenkool

SteenkoolOp dit moment is zo’n 25% procent van de elektriciteit in Nederland afkomstig van steenkool. Steenkolen zijn samengeperste resten van planten van meer dan 300 miljoen jaar oud met een hoog energiegehalte. In hoogovens en energiecentrales wordt steenkool verbrand. De warmte die hierbij vrij komt wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Deze manier van energieopwekking is het meest milieubelastend, de uitstoot is ongeveer tweemaal zo hoog als bij het gebruik van aardgas voor de elektriciteitsvoorziening. Naar schatting raken de voorraden steenkool over een paar honderd jaar uitgeput.

Lees ook:

Meer informatie vindt u ook op onderstaande websites