Verbrandingssystemen bij haarden

Een van de belangrijkste elementen van vuur is zuurstof. Zet maar eens een glas over een waxinelichtje. Zodra de zuurstof opraakt, zal de kaars doven. Bij haarden heb je de keuze uit twee verschillende verbrandingssystemen; open of gesloten.

Verbrandingssystemen bij haarden

Open verbrandingssystemen

Een open verbrandingssysteem onttrekt lucht en dus zuurstof uit de ruimte waarin de kachel of haard zich bevindt. Zeker bij open haarden, die veel lucht nodig hebben, is het verstandig om in de directe omgeving een beluchting aan te brengen.

Verbrandingssysteem bij haarden   Verbrandingssysteem bij haarden

Gesloten verbrandingssystemen

Bij een gesloten verbrandingssysteem vindt de toevoer van de lucht en de afvoer van rookgassen door één en hetzelfde rookkanaal plaats. Met dit systeem wordt de zuurstof dus van buiten het huis betrokken en niet uit de ruimte waar de haard of kachel zich bevindt. Een gesloten systeem is ideaal voor mechanisch geventileerde woningen. Er is geen aparte luchttoevoer nodig en ook een schoorsteen is niet noodzakelijk.

De plaatsingsmogelijkheden met dit systeem zijn legio. Vooral omdat het speciaal geconstrueerde rookkanaal over een grote afstand horizontaal kan worden toegepast. Om overlast voor de omgeving te voorkomen is de uitmonding van het kanaal wel aan regels gebonden. Belangrijk om te weten is dat een gashaard met een gesloten verbrandingssysteem altijd een volledig gesloten glasplaat voor de verbrandingsruimte heeft.