Windenergie

WindenergieNaast water en zon is ook wind een bron die nooit opraakt. Windenergie is zelfs een van de meest duurzame energiesoorten. Windturbines wekken stroom op zonder dat daar broeikasgassen of andere schadelijke stoffen vrijkomen. De milieubelasting door de productie van windmolens wordt binnen korte tijd gecompenseerd door het leveren van schone energie.

Windenergie gebruiken

Ondanks dat windenergie een duurzame en schone energiebron is, zijn er veel tegenstanders van windmolens. Argumenten tegen de windmolens zijn dat ze horizonvervuilend zijn en teveel lawaai maken. Toch is windenergie een heel goed alternatief voor fossiele brandstoffen. Wil je gebruik maken van deze vorm van groene energie dan kun je ervoor kiezen om windenergie af te nemen bij een energieleverancier. Het allermooiste is natuurlijk als je zelf kunt voorzien in je eigen stroom door je eigen ‘kleine’ molen te plaatsen op je eigen terrein of samen met anderen een grote molen te plaatsen.

Lees ook:

Meer informatie vindt u ook op onderstaande websites