Duurzame landschapsarchitectuur

Boek: Duurzame landschapsarchitectuur

Essays en praktijkvoorbeelden biodiversiteit, water, klimaat, energie, kringlopen, tijd De landschapsarchitectuur heeft een rijke traditie van duurzame ontwerpen. Anderzijds blijkt de kennis, kunde en ervaring hieromtrent nog onvoldoende ontsloten en toegepast. Na een oproep aan de vakgemeenschap zijn bijna honderd plannen en projecten ingebracht. In Duurzame landschapsarchitectuur worden ze gethematiseerd en becommentarieerd in door deskundigen uit…