Het hofje

Boek: Het Hofje

(On)zichtbare bouwstenen van de Hollandse stad 1400-2000 Al aan het eind van de veertiende eeuw werd in Nederland het eerste hofje gebouwd. Het was het begin van een lange bouwkundige traditie. Vermogende particulieren stichtten ‘hofjes van liefdadigheid’ voor arme bejaarden. Zij werden bezield door naastenliefde en religieus plichtsbesef, maar tegelijk ook door de drang hun…