Een streepje led maakt jouw woning eigentijdser

Een streepje led maakt jouw woning eigentijdser

Mehr Licht! riep Goethe toen hij zijn laatste adem uitblies. Zo liet hij uitschijnen dat hij een kind was van de Verlichting en hij als romantisch rationalist streefde naar harmonie en helderheid. Na Goethe zijn we inderdaad rationeler geworden en dat is onder meer te merken aan onze architectuur, die strakker en rechtlijniger oogt. Maar…