Rotterdam woont

Rotterdam woont

Atlas van de Rotterdamse woningbouw 1840-2015 Onder redactie van Frans Hooykaas, Arnold Reijndorp en Andries van WijngaardenUitgave in samenwerking met Stichting Rotterdam Woont. Rotterdam Woont documenteert de Rotterdamse woningbouw vanaf het begin van de explosieve stedelijke groei in 1840. In de Rotterdamse woningbouw is veel geëxperimenteerd met nieuwe woningtypologieën. De atlas geeft een representatief overzicht…

Bouwen met stro

Boek: Bouwen met stro

Er is iets aan een gebouw van stro en leem dat gevoelens oproept die traditioneel gebouwde huizen niet hebben. Is het het gebruik van natuurlijke materialen, de afwezigheid van giftige stoffen en straling, de kwaliteit van de lucht, de demping van het geluid of hebben de architectuur en de knuffelmuren er iets mee te maken?…

Seriematige woningbouw achterhaald begrip

Seriematig bouwen (Bouw&Wonen)

Nu de gebruikers van woningen en kantoorgebouwen een duidelijke stempel drukken op het bouwproces, verandert langzamerhand de traditionele benadering van de bouwvraag. “Op zich niet vreemd dat de gebruiker zo weinig in beeld was”, merkt Maarten van Hezik op. Van Hezik is voorzitter van de adviescommissie Week van de Bouw en hij begeleidt het overgangstraject…