Duurzame landschapsarchitectuur

Essays en praktijkvoorbeelden biodiversiteit, water, klimaat, energie, kringlopen, tijd

Boek: Duurzame landschapsarchitectuurDe landschapsarchitectuur heeft een rijke traditie van duurzame ontwerpen. Anderzijds blijkt de kennis, kunde en ervaring hieromtrent nog onvoldoende ontsloten en toegepast. Na een oproep aan de vakgemeenschap zijn bijna honderd plannen en projecten ingebracht. In Duurzame landschapsarchitectuur worden ze gethematiseerd en becommentarieerd in door deskundigen uit de praktijk- en onderzoekswereld.

Het gaat om actuele thema’s zoals tijd en continuïteit, water en veiligheid, natuur en biodiversiteit, energie en kringlopen en de klimaatbestendige stad.

Blauwdruk i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL)

Speak Your Mind

*