Een kunstwerk van baksteen

Een kunstwerk van baksteenEen kunstwerk van baksteen is een monografie over het Amsterdamse woonblok ‘Het Schip’, een van de bekendste voorbeelden van de architectuurstijl De Amsterdamse School (1915-1925). Aanleiding voor deze uitgave is de restauratie van het complex (2015-2018), waarvoor grondig onderzoek werd gedaan. Circa de helft gaat over de cultuur- en architectuurhistorische achtergronden van ‘Het Schip’.

In het overige deel staat de restauratie centraal, waarbij uitvoerig wordt ingegaan op onder andere metselwerk, vensters en deuren, glas-in-lood en smeedwerk. Rijk geïllustreerd met onder meer foto’s van toen en nu, plattegronden en ontwerptekeningen en een fotoverslag van de restauratie.

Geschreven door specialisten op het gebied van onder andere bouwkunde, restauratie en architectuur- en cultuurgeschiedenis, die allen betrokken waren bij de restauratie. Bedoeld om de in het onderzoek naar boven gehaalde informatie openbaar te maken voor specialisten, onder andere ten behoeve van volgende restauraties. Het boek is echter ook lezenswaardig voor leken met bovenmatige belangstelling voor architectuurgeschiedenis.

Met bronvermelding en literatuurlijst.

Speak Your Mind

*