Arte trots op resultaten jaarrapportage TruStone initiatief

Uit de eerste jaarrapportage van het initiatief TruStone blijkt dat bedrijven belangrijke stappen zetten richting verantwoorde natuursteenketens. Als aanjager van positieve verandering is Arte trots kartrekker te mogen zijn van dit belangrijke initiatief.

Arte trots op resultaten jaarrapportage TruStone initiatief

De afgelopen jaren heeft Arte, samen met het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, NGO’s en vakbonden, deelgenomen aan de onderhandelingen voor het TruStone initiatief. Het doel? De volledige waardeketen op een positieve manier veranderen door het uitvoeren van een Due Diligence proces en maatregelen te nemen tegen schade die wordt toegebracht aan mens, milieu, natuur of dier.

Arte trots op resultaten jaarrapportage TruStone initiatief

De deelnemende bedrijven brengen met ondersteuning van de overheid, NGO’s en vakbonden risico’s in kaart en werken samen om problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid en gezondheid in de keten aan te pakken.

De eerste resultaten van het TruStone initiatief zijn erg positief. Bedrijven die deelnemen hebben meer inzicht in de herkomst van hun materialen en een deel van de bedrijven draagt bij aan verbetering van arbeids- en mensenrechten en milieuomstandigheden in de keten.

Arte trots op resultaten jaarrapportage TruStone initiatief

Arte is blij door haar inspanningen de afgelopen jaren te worden gezien als best practice op het gebied van verantwoorde productie. Met als voorbeeld het Arte Right tot Education project, waarin wordt samengewerkt met verschillende partijen om ervoor te zorgen dat (arbeids)omstandigheden in en rondom de groeves waar Arte haar graniet inkoopt, worden verbeterd. Het streven om een ‘Child Labour Free Zone’ te creëren in de dorpen rondom deze granietgroeve en omliggende groeves in dit gebied in India en daardoor kinderen een eerlijke kans te geven op een betere toekomst door onderwijs. Het A.R.T.E.-project probeert samen met lokale mobilisers bewustwording te creëren bij de overheid, onderwijzers, leveranciers en bij gezinnen met als doel een mentaliteitsverandering.

Meer informatie: Arte

Speak Your Mind

*