SieMatic keukens met oog voor het milieu

PURE SieMatic keukens De SieMatic keukens staan in meer dan 60 landen bekend om hun uitzonderlijke design, kwaliteit en functionaliteit. Dat zijn de belangrijkste criteria waarop mensen, waar dan ook, een keuken kiezen. Uiteraard speelt de prijs ook een rol, maar voor de doelgroep van SieMatic is dat niet het belangrijkste.

Design, kwaliteit en functionaliteit

Design, kwaliteit en functionaliteit zijn duidelijk zichtbaar en tastbaar. SieMatic heeft een lange traditie als het gaat om innovatief ontwerpen en produceren. Dit wordt ook onderschreven door de vele internationale awards die aan SieMatic zijn toegekend. Zo werd pas de SieMatic 29 buffetkast nog bekroond met de German Design Award 2016 in goud, de hoogste onderscheiding die jaarlijks slechts aan een product wordt toegekend.

Maar ook duurzaam

Minder zichtbaar en bekend is hoe vernieuwend deze Duitse keukenproducent is als het gaat om duurzaamheid. Dit is een keuzecriterium dat een steeds grotere rol speelt, met name bij projectkeukens die in de bouw worden toegepast. Ook worden steeds meer individuele keukenkopers milieubewust.

Oorspronkelijk komt het begrip ‘duurzaamheid’ uit de bosbouw. Het gaat om het rentmeesterschap: het verantwoord beheer van bossen vanuit ecologisch, economisch en sociaal oogpunt.

Voor SieMatic heeft duurzaamheid altijd bijzonder hoge prioriteit, niet alleen omdat hout voor keukens de belangrijkste grondstof is. CEO Ulrich W. Siekmann: “Als producent van kwaliteitskeukens nemen wij ook onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van het milieu, dat zo bepalend is voor de kwaliteit van het leven. We zijn een familiebedrijf en denken niet alleen vanuit belangen op korte termijn, zoals geld verdienen. Onze visie richt zich ook op de lange termijn en daarbij delen we de zorg voor het milieu vanuit onze eigen betrokkenheid als mens.”

Hoge normen

Voor de hoogste baas bij SieMatic zijn de wettelijke normen voor duurzaam produceren geen doel. “Wij willen en kunnen beter scoren. Daarom hanteren we normen die veel hoger zijn dan die welke standaard zijn in de branche. Onze doelstelling is om in alle sectoren van onze onderneming alles te doen wat mogelijk is om het milieu te ontzien. Daarbij baseren we ons op de nieuwste ontwikkelingen en inzichten. De kwaliteit van onze maatregelen laten we bevestigen door een neutrale instantie. Uiteraard worden daarbij ook de onderzoekers goed onderzocht, om er zeker van te zijn dat alle milieucertificaten die aan SieMatic worden toegekend daadwerkelijk serieus, transparant en betekenisvol zijn.”

Duurzaam tot in de puntjes

Bij duurzaamheid gaat het niet alleen om het materiaal, zoals hout van bomen die speciaal worden gekweekt, waarbij voor de gekapte bomen steeds nieuwe worden aangeplant. Ook de arbeidsomstandigheden en beloning ter plaatse staan onder voortdurende controle. Transport gebeurt zo efficiënt mogelijk met een minimale belasting voor het milieu. SieMatic kiest bewust voor leveranciers die op korte afstand van de keukenfabriek zijn gevestigd, om zo het gebruik van energie en de invloed op het milieu te beperken.

In het productieproces wordt vrijwel al het materiaal benut. Het kleine beetje houtafval dat rest wordt gebruikt als brandstof voor de verwarming van de bedrijfsgebouwen. Door de productie te verdelen over verschillende etages wordt bespaard op stookkosten.

SieMatic past uitsluitend milieuveilige lakken toe. Er worden geen keukens gemaakt kunststoffolie, om te voorkomen dat PVC in het milieu terecht komt.

SieMatic was een van de eerste keukenproducenten die door de FSC -Forest Stewardship Councel- zijn gecertificeerd. Voor kwaliteitszekerheid is SieMatic gecertificeerd volgens de internationale DIN-norm EN ISO 9001:2008 maar het bedrijf voldoet bovendien aan de speciale norm voor milieumanagement ISO 14001.

Duurzaam zonder concessies

Het mooie is dat je de duurzaamheid bij SieMatic keukens niet kunt zien. Er worden geen concessies gedaan aan de vormgeving en de keuze van de toegepaste materialen en kleuren. Van versobering is geen sprake. Dat geldt ook voor het leveringsprogramma: er is zoveel mogelijk, qua afmetingen, uitvoeringen en functionaliteiten, dat je eigenlijk van maatwerk kunt spreken.

Meer informatie: SieMatic

Speak Your Mind

*