Week van de Duurzaamheid 2015

Free images_bloemenveld
Duurzaam ondernemen en Maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn termen die in de media steeds vaker opduiken. Het zijn termen die in Nederland vaak als synoniemen worden gebruikt voor bedrijven die bewust ondernemen. Bedrijven die bij het produceren van hun producten rekening houden met mens en milieu. En er zijn steeds meer bedrijven die zich bewust worden van het belang van duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Gelukkig, want duurzaamheid is de toekomst.

Innovatieve oplossingen

Het Voorlichtingsburo Wonen heeft week 47 uitgeroepen tot week van de Duurzaamheid. In deze week willen wij laten zien dat er in Nederland al veel wordt gedaan op het gebied van duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat resulteert in hele innovatieve en mooie oplossingen en ontwerpen. En dat hoeft echt niet altijd heel erg duur te zijn. Sterker nog, op de langere termijn betaalt het zichzelf terug, zowel in de portemonnee als in een schoner en mooier milieu.

Laat u inspireren door de artikelen die deze week in ons blog verschijnen. Met als overkoepelend thema: Duurzaamheid.

Speak Your Mind

*